Condiţii de utilizare
Acceptarea Condiţiilor de utilizare
În Condiţiile de utilizare, termenii "noi", "pe noi" şi derivaţii acestora vor subînţelege compania Invitro Diagnostics, iar termenul "Dvs." şi derivaţii săi – utilizatorul acestui site. Utilizând acest site, Dvs. acceptaţi Condiţiile de utilizare, care reprezintă în sine un acord, cu forţă juridică obligatorie, între Dvs. şi Invitro Diagnostics. În cazul în care Dvs. nu acceptaţi Condiţiile de utilizare, nu utilizaţi acest site. Accesând site-ul www.invitro.md, vizualizându-l sau/şi folosindu-vă de el, Dvs. confirmaţi faptul, că aţi citit şi aţi înţeles Condiţiile de utilizare şi că sunteţi de acord să le respectaţi şi să vă lăsaţi ghidaţi de acestea. Noi ne rezervăm dreptul, în orice moment şi periodic să introducem modificări în Condiţiile de utilizare, fără a vă informa despre aceasta. În cazul introducerii unor asemenea modificări, Condiţiile de utilizare modificate vor fi plasate pe site-ul www.invitro.md, însă Dvs. nu veţi primi careva notificări despre acest lucru. Pentru a lua cunoştinţă cu cea mai recentă versiune a Condiţiilor de utilizare, faceţi clic pe hyperlinkul "Condiţii de utilizare" din partea de jos a paginii principale a acestui site. Faptul că Dvs. utilizaţi în continuare acest site, confirmă acordul Dvs. în ceea ce priveşte modificările introduse.
 
Utilizarea site-ului
Site-ul www.invitro.md este prevăzut pentru a fi utilizat în scopuri personale, necomerciale şi legale. În conformitate cu Condiţiile de utilizare, Dvs. puteţi să utilizaţi site-ul www.invitro.md şi informaţia plasată pe el, exclusiv în scopuri de informare, necomerciale şi personale. Dvs. nu aveţi dreptul să utilizaţi site-ul www.invitro.md în scopuri ilegale. Dvs. sunteţi de acord să nu perturbaţi funcţionarea site-ului www.invitro.md, să nu agravaţi fără motiv şi să nu vă implicaţi, într-un oarecare alt mod, în funcţionarea normală a site-ului menţionat sau în folosirea lui de către alţi utilizatori. Utilizând acest site, Dvs. sunteţi de acord:
  1. să nu descărcaţi şi să nu transmiteţi mesaje/informaţii, care ar putea duce la încălcarea drepturilor cuiva sau care le încalcă;
  2. să nu utilizaţi site-ul www.invitro.md în orice scopuri de încălcare a legislaţiei locale, de Stat, naţionale sau internaţionale;
  3. să nu utilizaţi site-ul www.invitro.md în calitate de mijloc de transmitere a publicităţii sau a altor materiale nedorite persoanelor terţe;
  4. să nu utilizaţi site-ul www.invitro.md în scopul plasării sau transmiterii materialelor ilegale, obscene, defăimătoare, insultătoare, precum şi a materialelor care conţin ameninţări sau calomnii;
  5. să nu întreprindeţi tentative de deconectare a site-ului www.invitro.md, prin complicarea sau perturbarea funcţionării sale normale, printr-un oarecare alt mod.
Dreptul de autor
Informaţiile, precum şi orice alte tipuri de conţinut de pe acest site sunt protejate de dreptul de autor, potrivit legislaţiei Republicii Moldova. Pe site pot fi plasate şi alte notificări cu privire la drepturile de proprietate şi informaţii privind drepturile de autor, care trebuie să fie respectate. Dvs. nu aveţi dreptul, în nici un caz, să utilizaţi orice gen de informaţii sau materiale, conţinute pe acest site, inclusiv fotografii şi imagini grafice, care încalcă drepturile de autor, dreptul la marca comercială sau alte drepturi de proprietate ale unor anumite persoane. Dvs. nu aveţi dreptul să reproduceţi, să publicaţi sau să creaţi lucrări derivate sau transfer de informaţii, sau alte materiale de pe acest site. Nu aveţi dreptul să răspândiţi informaţiile şi orice alte materiale de pe acest site, însă aveţi dreptul să descărcaţi materialele informative plasate pe acest site, numai în scopuri personale, necomerciale, cu condiţia, ca Dvs. să nu modificaţi sau să înlocuiţi, printr-un oarecare mod, materialele informative, să nu excludeţi sau să modificaţi indicaţiile existenţei drepturilor de autor sau a mărcii comerciale conţinute în acestea. Această condiţie nu se referă de asemenea şi la design-ul acestui site şi la acea parte din conţinut, pe care nu este indicat faptul că ar fi destinată pentru descărcare. Orice utilizare a informaţiilor şi a altor tipuri de conţinut de pe site, care nu sunt prevăzute în Condiţiile de utilizare, poate fi considerată o încălcare a legislaţiei privind dreptul de autor, marca comercială sau a altor legi.


Utilizarea Internetului şi a altor mijloace electronice de informare în masă
Dvs. utilizaţi acest site şi conţinutul acestuia pe propriul risc. Dvs. sunteţi conştienţi de faptul că transmiterea datelor sau a informaţiilor (inclusiv prin poşta electronică) prin intermediul Internetului sau prin intermediul altor reţele cu acces liber nu este sigură şi presupune riscul de pierdere, interceptare sau modificare în procesul de transmitere. Noi nu ne asumăm responsabilitatea pentru divulgarea sau interceptarea informaţiilor sau pentru pierderea sau coruperea acestora, care pot apărea ca urmare a transmiterii prin Internet sau prin intermediul altor reţele cu acces liber, în timpul utilizării de către Dvs. a acestui site. Noi nu declarăm şi nu garantăm faptul, că conţinutul de pe acest site este disponibil în orice moment sau poate fi folosit peste tot. Prin accesarea acestui site în timpul şederii într-o altă ţară, Dvs. vă asumaţi responsabilitatea pentru respectarea legislaţiei acelui stat.

Referinţe
Acest site poate conţine linkuri spre alte site-uri. Noi nu facem nici un fel de declaraţii şi nu oferim careva garanţii, în legătură cu alte site-uri, pe care Dvs. ajungeţi să le accesaţi, pornind de la site-ul nostru. Accesând link-ul şi transferându-vă pe un alt site, vă rugăm să fiţi conştienţi de faptul, că acesta nu depinde de noi, şi că noi nu putem influenţa conţinutul acesteia. Prezenţa pe site-ul nostru a unor link-uri către un alt site nu înseamnă că noi purtăm răspundere pentru conţinutul său şi pentru utilizarea sa sau orice altă răspundere în legătură cu un astfel de site.
 
Confidenţialitatea şi protecţia datelor personale
Noi respectăm dreptul la viaţa privată a tuturor vizitatorilor site-ului www.invitro.md. Nu colectăm informaţii, capabile să vă stabilească identitatea, în cazul în care Dvs. nu doriţi să o prezentaţi. Datele personale sunt utilizate doar de acei reprezentanţi ai "Invitro Diagnostics", cărora le este necesară această informaţie pentru prestarea serviciilor, pentru a răspunde la întrebarea sau solicitarea Dvs., pentru evaluarea datelor în scopul ameliorării calităţii serviciilor. Informaţiile obţinute din formularele online www.invitro.md, pot fi colectate şi prelucrate pentru a asigura funcţionarea tehnică. Acestea vor fi, de asemenea, utilizate pentru luarea de decizii cu privire la aspectele legate de utilizarea necorespunzătoare a site-ului.
Noi am luat măsuri corespunzătoare în scopul asigurării integrităţii şi confidenţialităţii datelor personale, pe care le puteţi oferi. Cu toate acestea, trebuie să înţelegeţi că transferul de date prin Internet nu este sigur, de aceea noi nu putem garanta securitatea sau confidenţialitatea unui astfel de transfer de date. Datele personale pot fi dezvăluite în legătură cu cererea legitimă a autorităţilor competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
 
Sondaje
Uneori noi organizăm sondaje pentru vizitatorii site-ului nostru. Informaţiile obţinute în baza rezultatelor a unor astfel de sondaje sunt folosite, în general, pentru a înţelege mai bine necesităţile vizitatorilor noştri. De regulă, în sondaje, noi nu solicităm informaţii, care v-ar putea stabili identitatea, iar în cazul solicitării datelor de contact pentru continuare, Dvs. puteţi refuza să le oferiţi.
 
Transmiterea noutăţilor şi legătura prin poşta electronică
Laboratorul medical IInvitro Diagnostics vă oferă posibilitatea de a primi prin poşta electronică mesaje şi buletine informative despre noi. Noi vă cerem acordul pentru a primi adresa Dvs. electronică, pentru a vă abona la newsletter sau pentru a primi rezultatele prin e-mail. În afară de aceasta, prin poşta electronică Dvs. puteţi primi mesaje despre alte oferte ale Invitro Diagnostics. Dvs. puteţi renunţa în orice moment la primirea buletinului informativ sau a altor mesaje, expediind o solicitare corespunzătoare în formă scrisă la Invitro Diagnostics.
 
Rezervarea drepturilor
Invitro Diagnostics îşi rezervă toate drepturile, care nu sunt prevăzute în mod direct de Condiţiile de utilizare. Ne rezervam dreptul de a bloca în orice moment accesul Dvs. la site-ul www.invitro.md fără preaviz şi pentru orice motiv. În plus, ne rezervăm dreptul, în orice moment şi periodic, să modificăm acest site, părţile sale componente şi funcţiile sale, parţial sau complet, fără ca Dvs. să fiţi informat în această privinţă. Noi nu ne asumăm responsabilitatea faţă de Dvs. sau faţă de persoanele terţe pentru schimbările şi pentru suspendarea sau blocarea accesului la acest site sau pentru pierderea informaţiilor în legătură cu aceasta.
 
Limitarea răspunderii şi refuzul de la răspundere
Dvs. utilizaţi site-ul www.invitro.md pe propriul risc. Conţinutul acestui site este oferit "ca atare", fără niciun fel de garanţie, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod direct în Condiţiile de utilizare. Dvs. vă asumaţi toate riscurile în legătură cu utilizarea site-ului sau funcţionarea acestuia.
În măsura permisă de lege, noi nu face nici o declaraţie şi nu oferim nici o garanţie sau obligaţii garantate în legătură cu acceptabilitatea, fiabilitatea, accesibilitatea, oportunitatea, calitatea, exactitatea sau integralitatea acestui site şi a oricăror date, informaţii, procese-verbale sau rezultate, conţinute pe site sau disponibile prin intermediul acestuia, sau obţinute în rezultatul utilizării site-ului în oarecare scopuri. Fără a limita caracterul general al celor menţionate mai sus, în măsura permisă de lege, noi nu oferim nici o garanţie sau obligaţii garantate că acest site va satisface cerinţele sau aşteptările Dvs., că acesta va funcţiona în orice moment, în mod continuu, sigur şi fără defecte, că defectele şi erorile vor fi corectate sau că orice date, informaţii, procese-verbale sau rezultate obţinute în urma utilizării acestui site, vor fi exacte şi sigure pentru orice scop.
În măsura permisă de lege, noi renunţăm la orice garanţii şi condiţii, exprimate în mod direct, sau care presupun sau provin de la legislaţia privind acest site şi informaţiile disponibile pe acest site sau prin intermediul acestui site, inclusiv, la orice garanţii şi condiţii de utilizare comercială, calitate comercială, aplicabilitate pentru un anumit scop, titlu de drept, lipsă a viruşilor, precum şi lipsa încălcărilor sau a garanţiilor şi condiţiilor, care apar în cadrul relaţiilor comerciale sau a utilizării în scopuri comerciale, sau în procesul de funcţionare.
În măsura permisă de lege, noi nu purtăm răspundere pentru anumite daune episodice, mediate, secundare, indirecte, justificate sau punitive, suportate de către Dvs. sau de către orice altă persoană în procesul de neexecutare a contractului, în conformitate cu dreptul echităţii, ca urmare a responsabilităţii, stabilite de lege, sau a responsabilităţii absolute (inclusiv încălcarea garanţiei), ca urmare sau în legătură cu utilizarea sau funcţionarea acestui site, cu acces întârziat sau incapacitatea de a accesa sau a utiliza acest site sau utilizarea sau incapacitatea de a-l utiliza, sau în legătură cu o eroare, omisiune sau inexactitate în oricare date, informaţii, procese-verbale sau rezultate, obţinute prin intermediul acestui site sau ca urmare a utilizării acestuia, chiar şi în cazul în care noi vom fi informaţi despre faptul, că astfel de pierderi sunt posibile, inclusiv responsabilitatea faţă de persoanele terţe sau responsabilitatea, care a apărut în urma executării repetate a obligaţiilor, inclusiv obligaţia gestionării conştiincioase a afacerilor sau a prudenţei, motivată din punct de vedere comercial, sau apărută în cadrul relaţiilor comerciale sau al utilizării în scopuri comerciale, sau în procesul funcţionării.
 
Examinarea reclamaţiilor şi legea aplicabilă
Dacă veţi considera că drepturile Dvs. au fost încălcate, puteţi trimite un mesaj la adresa electronică a Serviciului Suport Clienţi: info@invitro.md. În cazul în care, în opinia dumneavoastră, problema confidenţialităţii nu a fost rezolvată în totalitate, vă puteţi adresa la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, la adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48.
Orice procese juridice şi dezbateri, legate de Condiţiile de utilizare şi de utilizarea site-ului www.invitro.md sunt reglementate de legislaţia Republicii Moldova. Dvs. daţi acordul să vă supuneţi jurisdicţiei personale şi exclusive a instanţelor de judecată, aflate pe teritoriul Republicii Moldova.