REGULILE DE PRESTARE A SERVICIILOR
Notificarea despre disponibilitatea rezultatelor
După ce rezultatele au fost elaborate, Invitro Diagnostics, de regulă, expediază pe numărul de telefon mobil, oferit de Dvs. în momentul înregistrării, o notificare printr-un SMS gratuit cu privire la disponibilitatea rezultatelor investigaţiilor comandate de Dvs. Prestarea acestui serviciu poate fi stopat în orice moment, la discreţia Invitro Diagnostics fără nici o notificare prealabilă. Oferind la înregistrare numărul Dvs. de telefon mobil, Dvs. confirmaţi că sunteţi de acord să primiţi notificările menţionate mai sus. Expedierea mesajelor SMS nu reprezintă un mod de primire a rezultatelor, sunt realizate în mod automat, plus la aceasta Invitro Diagnostics nu garantează livrarea unor astfel de mesaje destinatarului.
 
Livrarea rezultatelor testelor
Mesajele electronice cu rezultatele testelor realizate sunt expediate în mod automat (fără participarea persoanei-operator). Expedierea rezultatelor investigaţiilor de laborator are loc doar în urma validării (confirmarea disponibilităţii) de către un colaborator al laboratorului responsabil de testele de laborator comandate şi achitate. Rezultatele testelor de laborator sunt transmise sub forma unui (unor) fişier (e) ataşat (e) în format Adobe® PDF® prin intermediul expedierii la adresa de e-mail specificată în timpul înregistrării, astfel Dvs. daţi acordul la primirea rezultatelor testelor de laborator comandate, la adresa de e-mail indicată de Dvs.
Luând în considerare faptul, că expedierea mesajelor prin intermediul Internetului, la adresa electronică, nu garantează o siguranţă totală a mijloacelor de comunicaţie şi confidenţialitatea datelor, Invitro Diagnostics nu vă garantează siguranţa livrării rezultatelor, şi de asemenea, nu vă garantează că după expediere, datele Dvs. nu vor fi interceptate/citite de către persoanele terţe. În scopul garantării securităţi/confidenţialităţii primirii rezultatelor investigaţiilor Invitro Diagnostics recomandă să primiţi rezultatele personal (sau prin intermediul unui reprezentant legal) la unul din birourile medicale Invitro Diagnostics pe suport de hârtie. Printre motivele care ar putea împiedica primirea rezultatelor investigaţiilor la adresa de e-mail indicată de Dvs., putem menţiona următoarele:
 1. domain-iile web, cărora le aparţine adresa Dvs., au nimerit în "listele negre» (top list, black mail list, etc.) ale serverelor participante la expedierile neautorizate în masă, regulate şi periculoase;
 2. specificul setării blocării expedierilor în masă pe adresa electronică a clientului;
 3. căsuţa poştală arhiplină, blocată sau inaccesibilă pentru client;
 4. setarea căsuţei poştale a clientului pentru primirea mesajelor cu dimensiuni mai mici de 256000 baiţi.
În cazul în care nu aţi primit mesajul cu rezultatele investigaţiilor, puteţi în orice moment să vă adresaţi cu o cerere corespunzătoare la info@invitro.md sau să sunaţi la unul din numerele de telefon indicate pe site-ul www.invitro.md. În cazul abilitării cererii, mesajul cu rezultate urmează să fie expediat la adresa Dvs. încă o dată.
 
Regulile de utilizare a cartelei personalizate Invitro Diagnostics
 1. Cartela personalizată IInvitro Diagnostics (în continuare – Cartelă) îi oferă titularului său posibilitatea de a beneficia de serviciile Invitro Diagnostics la un preţ mai accesibil (cu reducere din tarifele standard pentru servicii, valabilă în momentul efectuării plăţii de către titularul Cartelei).
 2. Cartela se oferă spre exploatare în mod gratuit şi reprezintă proprietatea Invitro Diagnostics.
 3. Cartela nu este acumulativă şi are un termen de valabilitate limitat.
 4. Termenul de valabilitate a Cartelei şi mărimea reducerii pentru fiecare Cartelă sunt stabilite de către Invitro Diagnostics.
 5. În timpul campaniilor de promovare a vânzărilor, reducerile oferite pe perioada campaniei şi reducerile oferite de Cartelă nu se cumulează.
 6. Despre toate modificările (inclusiv, pe lângă altele, cele ce se referă la termenul de valabilitate şi/sau mărimea reducerii) Invitro Diagnostics poate informa titularul prin intermediul site-ului www.invitro.md, prin poşta electronică, la telefon sau prin alte modalităţi.
 7. Invitro Diagnostics poate anula Cartela în orice moment fără nici o notificare prealabilă şi fără a indica motivele.
 8. Cartela este personalizată (în urma înregistrării deţinătorului Cartelei în sistemul informaţional Invitro Diagnostics) şi nu poate fi utilizată de către persoanele terţe.
 9. Cartela trebuie să fie prezentată până la calcularea costului total al serviciilor alese.
 10. Cartela pierdută poate fi restabilită cu condiţia că titularul ei sau reprezentantul legal împuternicit al acestuia se va adresa la Invitro Diagnostics şi va prezenta buletinul de identitate, precum şi o declaraţie vizată notarial pe numele reprezentantului (în cazul, în care la Invitro Diagnostics se adresează reprezentantul).
 11. Necunoaşterea acestor reguli de utilizare a Cartelei nu reprezintă un motiv pentru ca titularul Cartelei să înainteze reclamaţii la adresa Invitro Diagnostics.
Politica de preţ
Preţurile pentru investigaţiile/serviciile de laborator sunt stabilite şi pot fi schimbate periodic, la discreţia Invitro Diagnostics, fără explicaţii şi/sau notificări prealabile. 
Preţurile pentru investigaţiile/serviciile specificate în BILETUL DE TRIMITERE, pot fi diferite faţă de preţurile valabile în momentul înregistrării pacientului şi elaborării calculelor. În acest sens, în scopul evitării neînţelegerilor, înainte de achitarea serviciilor, Dvs. trebuie să specificaţi preţurile actuale la casierul-registrator al Invitro Diagnostics
.
Termenele de executare
Termenele de executare a unor anumite investigaţii/servicii sunt stabilite în zilele lucrătoare şi pot fi modificate periodic, la discreţia Invitro Diagnostics, fără explicaţii şi/sau notificări prealabile. 
La calcularea termenului de executare a comenzii, data depunerii materialului biologic nu este luată în considerare. Cu toate acestea, reieşind din practica curentă, rezultatele investigaţiilor, la care termenul de executare este indicat ca 1 (una) zi, de regulă, vor fi gata în aceeaşi zi, în condiţiile în care analizele au fost recoltate în orele de dimineaţă. Rezultatele analizelor, efectuate de către pacient mai târziu decât în orele de dimineaţă, de regulă, vor fi gata în următoarea zi după recoltarea acestora, până la sfârşitul zilei de muncă.

Invitro Diagnostics îşi rezervă dreptul exclusiv de a modifica, inclusiv de a mări, termenele de executare a unor anumite investigaţii de laborator, menţionate în formularul de comandă şi achitate de către pacient, în următoarele cazuri:
 1. Necesitatea de repetare a investigaţiilor şi de validare a rezultatului obţinut;
 2. Necesitatea de a primi informaţii suplimentare de la pacient şi/sau de la medicul său curant;
 3. Apariţia circumstanţelor, asupra cărora Invitro Diagnostics nu poate influenţa (forţa majoră, aşa cum este stabilit de Codul Civil al Republicii Moldova, defectarea aparaturii, sistemului software, îmbolnăvirea personalului, lipsa reactivilor şi/sau materialelor consumabile necesare, etc.)
În cazul apariţiei circumstanțelor menţionate mai sus, Invitro Diagnostics are dreptul să mărească termenele de executare a investigaţiilor corespunzătoare cu 3 zile lucrătoare (și cu 14 zile lucrătoare, în cazul investigaţiilor genetice și morfologice).
În cazul în care pacientul nu primeşte rezultatele investigaţiilor comandate şi achitate în termenul nou (prelungit) stabilit de către Invitro Diagnostics, acesta poate solicita returnarea banilor achitaţi pentru investigaţii.
În acest caz, returnarea banilor pacientului pentru investigaţii/servicii are loc în condiţiile în care pacientul (sau reprezentantul împuternicit al acestuia, care acționează în baza unei procuri vizate notarial) prezintă formularul de comandă a serviciilor, buletinul de identitate împreună cu fişa de însoţire, bonul de casă (sau un alt document confirmativ, în cazul în care plata nu a fost în numerar) și cererea completată, elaborată în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
 
Metode şi tehnologii
Informaţia privind aparatura analitică şi caracteristicile sistemelor de testare (reactivi) utilizate, pot fi prezentate pe site-ul oficial al Invitro Diagnostics. Comandând o anumită investigaţie, Dvs. vă exprimaţi acordul pentru executarea unor astfel de investigaţii cu caracteristicile de diagnostic și analitice menţionate ale sistemelor de testare corespunzătoare, inclusiv metoda/tehnologia de investigare. Valorile de referință pentru fiecare investigaţie sunt stabilite în conformitate cu instrucțiunile producătorului sistemelor de testare corespunzătoare.
Invitro Diagnostics își rezervă dreptul, la discreția sa, fără notificare prealabilă și indicarea motivelor, să efectueze investigaţiile comandate cu ajutorul altei aparaturi și/sau să utilizeze sistemele de testare (reactivi) cu caracteristici de diagnostic și analitice, care diferă de cele menționate.
  
Pregătirea pentru investigaţii și restricţiile la recoltarea materialului biologic
Autenticitatea investigaţiilor de laborator efectuate depinde în mod direct de respectarea strictă a regulilor de pregătire pentru investigaţiile ce urmează a fi efectuate. În acest scop, este necesar sa citiți cu atenție și să urmaţi regulile de mai sus, prezentate pe www.invitro.md în rubrica SERVICII în descrierea unui anumit test (analit). Invitro Diagnostics vă recomandă să nu daţi analizele, dacă nu v-aţi pregătit corect pentru recoltarea lor! De asemenea Invitro Diagnostics nu poartă răspundere pentru autenticitatea acelor investigaţii, pentru care Dvs. nu v-aţi pregătit în mod corespunzător.
Chiar şi în cazul unei pregătiri adecvate pentru investigaţii, materialul biologic recoltat se poate adeveri a fi necorespunzător pentru investigaţia de laborator. Printre cauzele posibile, putem menţiona următoarele: anticoagulantul utilizat și raportul dintre volumul anticoagulantului și biomaterialului, proprietățile probei (hemoliză, surplus de grăsimi în sânge, cheaguri de sânge), durata transportării și depozitării materialului biologic, etc.
În cazul în care materialul biologic recoltat nu corespunde cu cerinţele impuse acestuia, 
Invitro Diagnostics vă va informa în privinţa imposibilităţii de a efectua investigaţia comandată, cu rugămintea de a da analiza (materialul biologic) în mod repetat. În asemenea caz, recoltarea repetată a materialului biologic se efectuează gratuit, iar termenele de efectuare a investigaţiilor se calculează din data recoltării repetate a materialului biologic.